Náplň činnosti:
EnviroDATA
Provoz servrové databáze EnviroDATA pro zpracování a vizualizaci dat z automatických měřicích stanic odkaz na demo klikněte zde.
EnviroINVEST s. r. o.

Zápis v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 163131
Sbírka listin
Adresa: Bussines centrum Klamovka
Plzeňská 155/113
150 00 Praha 5
Telefon: +420 242 410 573
E-mail: info@enviroinvest.cz
IČ: 29052980
DIČ: CZ29052980
Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., Praha 1
2700198301/2010
Společnost EnviroINVEST byla založena v roce 2010, je vlastněna českými majiteli.

Informační memorandum k GDPR

Veškeré smlouvy, které společnost Enviroinvest s.r.o. uzavírá, nebo jakékoliv jiné závazky společnosti má právo podepisovat pouze jednatel nebo jím pověřená osoba na základě písemné plné moci. Podepíše-li takovou listinu jiný zaměstnanec společnosti, který není vybaven písemnou plnou mocí podepsanou jednatelem, nezavazuje taková listina společnost.